Obchodní podmínky

1. Objednání vzdělávacího kurzu

Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Přijaté přihlášky považujeme za závazné. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás zaměstnanec společnosti Libeos nebo lektor příslušného kurzu.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy a školení můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce:

 • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

Vyplňte prosím správně Vaši fakturační adresu. V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvolené vzdělávací akce.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení.

3. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 6 pracovních dnů před začátkem kurzu. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 6 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti účtujeme kurzovné v plné výši.

4. Organizační změny

Společnost Libeos, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat zaměstnanec společnosti Libeos nebo lektor příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, pověřený zaměstnanec společnosti Libeos, s.r.o. s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace – vzdělávací kurzy a školení

Před zahájením kurzu Vám bude e-mailem zaslána pozvánka s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Liberci.

6. GDPR

Přihlášením na školení vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost Libeos, s. r.o., IČ 28737547.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost Libeos s. r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu Libeos, s. r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost Libeos, s.r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost Libeos, s.r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).

  Menu

  Časté Dotazy

  Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
  V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.

  Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách. konkrétně na stránce UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

  Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
  Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

  Poslední Novinky

  Kontakt

  Libeos, s.r.o
  Kašparova 1001/9
  Liberec VI

  Telefon: +420 776 609 503
  E-mail: libeos@libeos.cz

  <strong>Přihlásit se k našemu zpravodaji</strong>

  <p style=“text-align: center;letter-spacing: 2px“><span style=“color: #ffffff“>Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.</span></p>