Kurzy slévání kovů

 • Obor slévárenství
 • Výkresová dokumentace
 • Neželezné slitiny
 • Požadavky na materiál dílu a vlastní díl
 • Technologie lití neželezných slitin
 • Gravitační lití neželezných slitin
 • Technologie lití za zvýšeného tlaku
 • Vady odlitků z neželezných slitin
 • Tvorba kalkulací pro odlitky ze slitin hliníku

Detail kurzu
 • Hliník – vlastnosti kovu
 • Slitiny hliníku
 • Tepelné zpracování
 • Tepelné zpracování – žíhání
 • Tepelné zpracování – vytvrzování
 • Zařízení na tepelné zpracování

Detail kurzu
 • hliník – vlastnosti kovu
 • slitiny hliníku
 • tavírna – skladování materiálu, layout tavírny
 • tavící pece
 • udržovací pece
 • měření teploty taveniny
 • rafinace taveniny
 • modifikace taveniny
 • očkování taveninylegování slitin hliníku
 • odplynění taveniny
 • naplynění taveniny

Detail kurzu
 • hliník – vlastnosti kovu
 • slitiny hliníku
 • tavírna – skladování materiálu, layout tavírny
 • tavící pece
 • udržovací pece
 • měření teploty taveniny
 • rafinace taveniny
 • modifikace taveniny
 • očkování taveninylegování slitin hliníku
 • odplynění taveniny
 • naplynění taveniny

Detail kurzu
 • stručný přehled technologie odlévání neželezných slitin
 • slitiny hliníku používané pro gravitační lití do netrvalých forem
 • metalurgie slitin hliníku pro gravitační lití do netrvalých forem
 • gravitační lití do netrvalé formy
 • modelové zařízení
 • formovací a jádrová směs
 • pískové hospodářství
 • zkoušky směsi a jader
 • nátěry jader a ošetření forem
 • výroba forem
 • vady odlitků

Detail kurzu
 • stručný přehled technologie odlévání neželezných slitin
 • slitiny hliníku používané pro gravitační lití do netrvalých forem
 • metalurgie slitin hliníku pro gravitační lití do netrvalých forem
 • gravitační lití do netrvalé formy
 • modelové zařízení
 • výroba forem

Detail kurzu
 • Formovací a jádrová směs
 • Pískové hospodářství
 • Zkoušky směsi a jader
 • Nátěry a ošetření forem
 • Výroba forem

Detail kurzu
1.den

 • Stručný přehled technologie odlévání neželezných slitin
 • Slitiny používané pro vysokotlaké lití
 • Tlakový licí stroj se studenou komorou
 • Tlakový licí stroj s teplou komorou
 • Fáze plnění
 • Vtoková soustava vysokotlaké formy

2.den

 • Vysokotlaká forma
 • Vyhazování odlitku
 • Tepelná bilance formy

Detail kurzu
 • Slitiny hliníku
 • Vady odlitků
 • Vady odlitků – vady tvaru, rozměrů a hmotnost
 • Povrchové vady
 • Porušení souvislosti
 • Dutiny
 • Makroskopické a mikroskopické vměstky, vady mikrostruktury
 • Analýza vady

Detail kurzu
 • Obor slévárenství.
 • Výkresová dokumentace.
 • Neželezné slitiny.
 • Požadavky na materiál a vlastní díl.
 • Technologie lití neželezných slitin.
 • Gravitační lití neželezných slitin.
 • Požadavky na odlitky gravitačního lití.
 • Vady odlitků neželezných slitin.

Detail kurzu
 • complete summary technology castings process
 • technology of gravity castings – sand, die casting
 • low pressure die castings process
 • high pressure die castings process
 • investment castings process
 • new technology of castings proces – SSM process
 • no ferrous alloy ( Al alloys, Zn alloys, Cu-alloys, Mg-alloys )
 • requirements of the castings part – choose the best alloys
 • drawings of raw parts – requirement include drawings
 • basic knowledges about design of raw parts
 • prepare calculation of raw parts
 • mistakes of raw castings parts

Detail kurzu

Menu

Časté Dotazy

Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.

Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách. konkrétně na stránce UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

Poslední Novinky

Kontakt

Libeos, s.r.o
Kašparova 1001/9
Liberec VI

Telefon: +420 776 609 503
E-mail: libeos@libeos.cz

Přihlásit se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.