Kurzy konstruování

 • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
 • Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.
 • Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
 • Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody a nevýhody.
 • Odvzdušnění vstřikovacích forem.
 • Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších materiálů na odvod tepla).
 • Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
 • Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.),
 • Nejčastější vady nových forem.
 • Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
 • Odhad ceny formy.
 • Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
 • anismy pro zjednodušení pohybů forem.
 • Výpočty vyhazovacího systému.
 • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.
 • Pevnostní návrh vstřikovací formy.
 • Optimalizace chlazení.
 • Dimenzování a balancování vtokových soustav.

Detail kurzu
 • Úvod do problematiky 3D měření a bezkontaktního 3D skenování
 • Zařízení pro 3D měření a bezdotykové skenování povrchu těles (souřadnicový měřící stroj, MicroScribe, bezdotykové optické a laserové 3D skenery –
 • RevScan, Atos, Trimble CX apod.)
 • Principy optického snímání 3D obrazu
 • Výhody a nevýhody jednotlivých metod měření
 • Oblasti využití 3D skenování (kontrola rozměrů, analýzy, inspekce; reverzní inženýrství, digitalizace reálných dílů a převod do 3D CAD dat; digitalizace ručně vyrobených designérských modelů; dokumentace a archivace historických předmětů, soch, reliéfů; rychlá výroba kovových nebo plastových prototypů apod.)
 • Reverzní inženýrství – zpracování naskenovaných dat, tvorba plošných či objemových modelů vhodných pro CAD/CAM systémy
 • Analýza přesnosti jednotlivých metod
 • Praktické příklady využití 3D digitalizace, zkušenosti …
 • Novinky a trendy v oboru 3D měření a optické 3D digitalizace
 • Návštěva laboratoří – reálné ukázky procesu měření jednotlivými zařízeními

Detail kurzu
 • Normalizace
 • Druhy čar
 • Zobrazování
 • Pohledy
 • Řezy, průřezy
 • Zjednodušování a přerušování obrazů
 • Měřítko
 • Kótování
 • Úprava výkresového listu
 • Tolerance – předpis přesnosti, tvaru, rozměru a polohy, drsnost povrchu
 • Výkres sestavy, svařence, celku
 • Praktická část

Detail kurzu
 • Navrhování a posuzování konstrukcí.
 • Doporučený postup při návrhu konstrukce.
 • Možnosti konstruktéra a technologa.
 • Mezní stavy.
 • Materiálové charakteristiky (reologické chování).
 • Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti materiálů.
 • Kritéria pevnosti.
 • Mechanismy poškozování konstrukcí.
 • Možnosti a typy analýz v MKP (metoda konečných prvků).
 • Aplikace.

Detail kurzu
 • Rozdělení plastů.
 • Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
 • Vliv přísad na vlastnosti.
 • Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní zpracovatelské technologie.
 • Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
 • Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
 • Přesnost plastových dílů.
 • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
 • Vady plastových dílů.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail kurzu
 • Základní přehled technologií Rapid Prototyping a jejich popis,
 • materiály používané pro RP – mechanické vlastnosti, druhy plastů/kovů,
 • zkratky technologií – seznam,
 • RIM prototypy (výroba forem ze silikonu) – materiál modelu, materiály výrobků,
 • podrobnější představení technologií RP dostupných v laboratořích katedry (FDM, PolyJet Matrix, lití ve vakuu),
 • časové a finanční náročnosti jednotlivých technologií,
 • kontakty na firmy zabývající se RP,
 • návštěva laboratoří s praktickými ukázkami.

Detail kurzu
 • Úvod do problematiky 3D měření a bezkontaktního 3D skenování
 • Zařízení pro 3D měření a bezdotykové skenování povrchu těles (souřadnicový měřící stroj, MicroScribe, bezdotykové optické a laserové 3D skenery -RevScan, Atos, Trimble CX apod.)
 • Principy optického snímání 3D obrazu
 • Výhody a nevýhody jednotlivých metod měření
 • Oblasti využití 3D skenování (kontrola rozměrů, analýzy, inspekce; reverzní inženýrství, digitalizace reálných dílů a převod do 3D CAD dat; digitalizace ručně vyrobených designérských modelů; dokumentace a archivace historických předmětů, soch, reliéfů; rychlá výroba kovových nebo plastových prototypů apod.)
 • Reverzní inženýrství – zpracování naskenovaných dat, tvorba plošných či objemových modelů vhodných pro CAD/CAM systémy
 • Analýza přesnosti jednotlivých metod
 • Praktické příklady využití 3D digitalizace, zkušenosti …
 • Novinky a trendy v oboru 3D měření a optické 3D digitalizace
 • Návštěva laboratoří – reálné ukázky procesu měření jednotlivými zařízeními
 • Praktický workshop (každý účastník bude pracovat na samostatném PC)
 • Základy práce v software GOM Inspect Free (zpracování polygonální sítě, rozměrová a tvarová kontrola 3D skenovaných dat apod.)
 • Transformace naskenovaných dat (mraku bodů) na plošný model vodný pro CAD/CAM (využití SW GOM Inspect, Geomagic STUDIO apod.)
 • Možnost praktického vyzkoušení vybraných 3D měřících přístrojů

Detail kurzu

V důsledku tohoto zatěžování pak dochází k degradaci materiálu, iniciaci trhlin, jejich šíření a nakonec k lomu.

 • Úvod do únavy materiálů
 • Únava součástí způsobená konstantní amplitudou zatěžování
  • Proces únavového poškození těles
  • Wöhlerova křivka
  • Parametry ovlivňující únavový proces
   • Vliv středního napětí – parametr 1
   • Vliv velikosti součásti – parametr 2
   • Vliv materiálu a jeho zpracování – parametr 3
   • Vliv zatížení – parametr 4
   • Vliv vrubu – parametr 5
   • Zbytkové napětí – parametr 6
   • Vliv korozního prostředí – parametr 7
  • Analytické výpočty (součinitel bezpečnosti) – příklad
  • Numerický výpočet – příklad
  • Únavové testy – experimenty
 • Zatěžovací spektra – proměnná amplituda zatěžování
 • Kontaktní tlak – únava materiálu způsobená třením

Detail kurzu

Časté Dotazy

Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.
Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

Poslední Novinky

Menu

Kontakt

Libeos, s.r.o
Kašparova 1001/9
Liberec VI

Telefon: +420 776 609 503
E-mail: libeos@libeos.cz

Přihlásit se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.