Kurzy konstruování

 • Rapid Prototyping
 • Ekonomika ve formařině
 • Smrštění a tolerance výstřiků
 • Normy DIN 16742 a ISO 20457
 • Tečení plastu, vtoky a odvzdušnění
 • Temperace – druhy
 • Základní mechanismy: šíbry a šikmá jádra
 • Cvičení: úvodní koncept formy
 • 2K díly a formy
 • Nekonvenční metody vstřikování
 • Vady výlisků
 • Polymerní materiály

Detail kurzu
 • Uspořádání vstřikovacího lisu
 • Výrobní technologie nástrojáren
 • Materiály forem
 • Volba násobnosti a typu vtoku
 • Smrštění výstřiků, rozměry dutiny formy
 • Návrh tvarové dutiny (tvárníku a tvárnice)
 • Koncepce nástroje, volba rámu
 • Příklady forem
 • Vtokování, odvzdušnění
 • Temperace, výpočet výkonu
 • Mechanismy
 • Cvičení: návrh jednoduché formy
 • Vytáčecí a etážové formy
 • 2K díly a formy
 • Mechanismy forem
 • Pevnostní návrh vstřikovací formy
 • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu (HR) a problémy HR

Detail kurzu
• Seznámení s problematikou 3D měření a bezkontaktního 3D skenování
• Systémy pro 3D měření a bezdotykové skenování povrchu těles (CMM, bezdotykové optické a laserové 3D skenery, systémy pro fotogrammetrii).
• Způsoby a principy optického snímání 3D obrazu.
• Výhody a nevýhody jednotlivých metod měření.
• Oblasti využití 3D skenování (kontrola rozměrů, analýzy, inspekce; RE).
• Využití 3D skenování pro inspekci (faktory ovlivňující rozměr. přesnost).
• Reverzní inženýrství – zpracování naskenovaných dat, tvorba plošných či objemových modelů vhodných pro CAD/CAM systémy.
• Analýza přesnosti jednotlivých metod (acceptance test).
• Ukázky a praktické příklady využití 3D digitalizace, zkušenosti …
• Novinky a trendy v oboru 3D měření a optické 3D digitalizace.

Detail kurzu
 • Seznámení s problematikou 3D měření a bezkontaktního 3D skenování
 • Systémy pro 3D měření a bezdotykové skenování povrchu těles (CMM,bezdotykové optické a laserové 3D skenery, systémy pro fotogrammetrii).
 • Způsoby a principy optického snímání 3D obrazu.
 • Výhody a nevýhody jednotlivých metod měření.
 • Oblasti využití 3D skenování (kontrola rozměrů, analýzy, inspekce; RE).
 • Využití 3D skenování pro inspekci (faktory ovlivňující rozměr. přesnost).
 • Reverzní inženýrství – zpracování naskenovaných dat, tvorba plošných či objemových modelů vhodných pro CAD/CAM systémy.
 • Analýza přesnosti jednotlivých metod (acceptance test).
 • Ukázky a praktické příklady využití 3D digitalizace, zkušenosti …
 • Novinky a trendy v oboru 3D měření a optické 3D digitalizace.
 • Praktické ukázky měření jednotlivými zařízeními (např. CMM Zeiss O-Inspect, ATOS TripleScan, METRAScan, fotogrammetrický systém TRITOP apod.).
 • Demonstrace zpracování dat v SW ZEISS (GOM) Inspect, Geomagic Design X apod..

Detail kurzu
 • Úvod do problematiky RE – proces, při kterém naskenovaná data transformujeme na plošný (objemový) model čitelný v CAD/CAM aplikacích.
 • Využití RE v praxi – rekonstrukce nástrojů a forem, získání chybějící výkresové dokumentace, fyzikální zkoušky, převod ručně vyrobených designérských modelů do 3D grafické podoby k dalšímu zpracování apod.
 • Vhodné postupy převodu – používané metody, vhodné aplikace, výhody a nevýhody (automaticky generované povrchy, prokládané plochy, ruční modelování, parametrický převod).
 • Převod mraku bodů (STL sítě) na plošný (objemový) model s využitím různých metod a SW (např. SW Geomagic Design X – prakticky – viz dále).
 • Základní ovládání software – grafické uživatelské rozhraní, pohledy, možnosti výběru, klávesové zkratky a příkazy, práce s mračnem bodů.
 • Pokročilá práce s polygonální sítí – zjednodušování sítě, záplatování děr, vyhlazování, tvorba skořepiny, oprava sítě, kontrola průsečíků, spojování sítí.
 • Tvorba přesných ploch – převod polygon. sítě na přesné NURBS plochy.
 • Tvorba plně parametrických modelů na základě dat získaných 3D digitalizací (historie modelování, zpětně editovatelný model).
 • Export dat do neutrálních formátů (např.: STEP, IGES, STL), výstup parametrických dat přímo do CAD programů (např.: SolidWorks, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA a jiných).

Detail kurzu
 • Informace o programu ZEISS Inspect Optical 3D (GOM Inspect) – volně dostupném software pro zpracování mraku bodů – polygonální sítě (STL) z 3D skenerů, jedinečné aplikace pro 3D inspekci (rozměrovou a tvarovou analýzu) zdigitalizovaného modelu.
 • Seznámení s prostředím softwaru – grafické uživatelské rozhraní, nápověda, založení a otevření projektu, import dat (STEP, IGES, STL apod.)
 • Tvorba a zpracování polygonálních sítí (nástroje výběru, záplatování děr, vyhlazení, redukce, oprava chyb a spojování sítí, offset a změna měřítka).
 • Vyrovnání do souřadného systému (BestFit, 3-2-1, RPS, …).
 • Konstrukce geometrických elementů, matematické metody pro výpočet.
 • Porovnání vůči referenčnímu CAD modelu (barevná mapa odchylek ve 3D, v řezech nebo odchylky v definovaných bodech).
 • Rozměrové analýzy (inspekce) ve 3D nebo v řezech (kótování, tolerance tvaru a polohy (GD&T – podle norem ISO a ASME), měření tloušťky materiálu, měřící principy – porovnání aktuálních rozměrů s nominálními).
 • Tvorba měřícího protokolu, klíčová slova, export reportu do PDF.
 • Ukázka pokročilých možností inspekce (statistické analýzy – projekty s více díly, parametrická inspekce, automatická opakovaná inspekce a tvorba reportu, zpracování dat z fotogrammetrie – deformační analýzy).

Detail kurzu
 • Normalizace
 • Druhy čar
 • Zobrazování
 • Pohledy
 • Řezy, průřezy
 • Zjednodušování a přerušování obrazů
 • Měřítko
 • Kótování
 • Úprava výkresového listu
 • Tolerance – předpis přesnosti, tvaru, rozměru a polohy, drsnost povrchu
 • Výkres sestavy, svařence, celku
 • Praktická část

Detail kurzu
 • Navrhování a posuzování konstrukcí.
 • Doporučený postup při návrhu konstrukce.
 • Možnosti konstruktéra a technologa.
 • Mezní stavy.
 • Materiálové charakteristiky (reologické chování).
 • Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti materiálů.
 • Kritéria pevnosti.
 • Mechanismy poškozování konstrukcí.
 • Možnosti a typy analýz v MKP (metoda konečných prvků).
 • Aplikace.

Detail kurzu
 • Rozdělení plastů.
 • Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
 • Vliv přísad na vlastnosti.
 • Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní zpracovatelské technologie.
 • Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
 • Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
 • Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
 • Přesnost plastových dílů.
 • Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
 • Vady plastových dílů.
 • Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové simulace.
 • Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

Detail kurzu
 • Seznámení s problematikou aditivní výroby/3D tisku
 • Principy technologií 3D tisku a jejich popis
 • Seznam používaných technologií – zkratky
 • Využívané materiály – mechanické vlastnosti, přesnost výroby
 • Seznámení s technologií FDM (Fused Deposition Modelling), PolyJet a SLM (Selective Laser Melting)
 • Doporučené postupy při přípravě dat pro různé technologie
 • Možnosti generování podpůrných struktur – SW Magics, Catalyst, Insight
 • Praktické příklady výroby dílců pomocí aditivních výrobních technologií
 • Možnosti odstraňování podpůrných struktur
 • RIM prototypy (výroba forem ze silikonu) – materiál modelu, materiály výrobků
 • Výhody a nevýhody jednotlivých technologií
 • Časové a finanční náročnosti jednotlivých technologií
 • Návštěva laboratoře aditivních technologií s praktickými ukázkami

Detail kurzu

  Časté Dotazy

  Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
  V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.
  Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
  Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
  Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

  Poslední Novinky

  Menu

  Kontakt

  Libeos, s.r.o
  Kašparova 1001/9
  Liberec VI

  Telefon: +420 776 609 503
  E-mail: libeos@libeos.cz

  <strong>Přihlásit se k našemu zpravodaji</strong>

  <p style=“text-align: center;letter-spacing: 2px“><span style=“color: #ffffff“>Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.</span></p>