Kurzy elektrotechniky

 • Základy programování v jazyce C Práce se sběrnicemi (SPI, IIC, UART)
 • Práce s interními časovači, PWM regulací
 • Externí přerušení, AD převodník

Detail kurzu
 • Vytvoření elektrického schéma (analogová i digitální elektronika)
 • Návrh desky plošného spoje, generování výrobních gerber dat
 • Vytvoření 3D modelu a schránky pro 3D tisk

Detail kurzu
 • Měření odolnosti zařízení vůči el. mag. rušení a elektrostatice.
 • Měření vyzařování el. mag. rušení zařízením
 • Návrh elektronických obvodů s ohledem na EMC

Detail kurzu
 • základní elektrické veličiny a zákony
 • práce a výkon elektrického proudu
 • reálný zdroj stejnosměrného napětí
 • magnetické pole
 • střídavý elektrický proud
 • pasivní prvky
 • třífázový střídavý elektrický proud
 • indukční stroj
 • stejnosměrný stroj
 • elektrické světlo
 • světelné zdroje
 • zdroje elektrické energie

Detail kurzu
 • Přehled materiálů pro vodiče, měď, hliník, olovo, mosaz, bronz, nikl, zlato, stříbro, platina atd., vlastnosti elektrické a mechanické, základy identifikace kovů měřením, mikroskopem, vliv prostředí na životnost – UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej, koroze atd.
 • Koroze jako hlavní degradační činitel, mechanizmus koroze kovů, vlastnosti korozních vrstev z pohledu el. obvodu, vliv napětí obvodu na korozi, ochrana proti korozi
 • Kontakty a svorky (rozebírané bez proudu v obvodu), princip elektrického kontaktu, kritéria pro minimalizaci přechodového odporu a dlouhou životnost, vlastnosti elektrické a mechanické, galvanické pokovení elektrických kontaktů
 • Kontakty relé a stykačů, spínání/vypínání kontaktu pod proudem: přehled základních jevů, východiska a omezení pro konstrukci kontaktů, zapínací proudy a jejich vliv na funkčnost kontaktu, hašení oblouku při vypínání, vliv oblouku na kontakty, kategorie zátěží, volba materiálu kontaktů (výběr typu relé), zhášecí komory
 • Použití kostry jako vodiče, železo, ocel, nerez atd., vlastnosti elektrické a mechanické – vodivost, použití jako zemění u strojů, výpočet vodivosti železného rámu blíže neurčeného tvaru, základní analytická metoda výpočtu vodivosti, využití metody konečných prvků, problematika elektrických spojů ocelových konstrukcí
 • Izolace vodičů, PVC, Cross-linked, silikon, gumová izolace, odlišnosti PVC, Cross-linked PE, vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost – UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.
 • Laky a barvy jako izolace vodičů, vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost – UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.
 • Nepevné dielektrické materiály, gely, pasty atd., vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost – UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.
 • Plasty – vázací pásky, kryty el. komponentů, přehled používaných plastů: Nylon 6/6, PA66, ABS atd., vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost – UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.

Detail kurzu
 • Úvod do problematiky strojového vidění, představení současných metod a prostředků strojového vidění v průmyslové praxi, způsob uložení obrazové informace
 • Snímací soustava – objektivy (typy objektivů, jejich parametry, přesnost, rozlišení), základy optiky, důležitost správného nasvícení scény (typy osvětlovačů), výběr kamery (snímače, barevný obraz, expozice)
 • Hardware ve strojovém vidění – digitální rozhraní, PC systémy, inteligentní senzory, inteligentní kamery, CVS, EVS
 • Základy programování inteligentních kamer, představení produktů hlavních výrobců (Cognex, National Instruments)
 • Metody a funkce digitálního zpracování obrazu – histogram, převodní tabulka, jasový profil, filtrace, konvoluce, morfologie, detekce hran, reprezentace objektů tvarem, vyhledávání vzorů v obraze (pattern matching)
 • Specifika návrhu PC aplikace (výhody, Vision Assistant, Vision Builder for Automated Inspection, LabVIEW)

Detail kurzu
 • Filozofie grafického programování v jazyku G
 • Vývojové prostředí LabVIEW
 • Virtual Instruments (VI)
 • Datové typy, datové struktury
 • Pole, clustery
 • Programové struktury
 • Vytváření funkcí (SubVI), hierarchická struktura
 • Shift registr, klouzavý průměr, funkční globální proměnná
 • Lokální proměnná, globální proměnná, „Property Node“, „Invoke node“
 • Polymorfismus funkcí * zobrazování dat v grafech
 • Práce s matematickými vzorci
 • Textové řetězce a funkce pro práci s nimi
 • Práce s textovými soubory
 • Konfigurace vzhledu okna grafického rozhraní VI
 • Sběr dat v LabVIEW, ukládání a zobrazování
 • Práce s projekty v LabVIEW
 • Struktura knihovny DAQ
 • Snímání hodnoty analogového signálu
 • Časování, vzorkování signálu
 • Synchronizace
 • Ladění, krokování programu, ošetření chyb
 • Vytváření dokumentace
 • Tvorba aplikace, instalátoru, popř. dynamické knihovny

Detail kurzu
 • Základy bezpečnosti práce.
 • Účinky elektrického proudu na lidské zdraví.
 • První pomoc při úrazu el. proudem.
 • Kvalifikační stupně pracovníků v elektrotechnice.
 • Elektrická energie (Měření příkonu, čtvrthodinová maxima, účiník, harmonické zkreslení).
 • Komplexní posuzování úspor (investiční versus provozní složka nákladů, praktické příklady – rekonstrukce osvětlení, domácí spotřebiče).

Detail kurzu
 • Vlivy přechodových jevů na vlastní zařízení.
 • Ovlivnění okolní instalace.
 • Zapínání indukčních spotřebičů (transformátor, motor, cívka, stykače/relé, svářečka).
 • Zapínání kapacitorů (kompenzátory účiníku, usměrňovače s filtračními kondenzátory).
 • Zapínání světelných zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky, včetně elektronických předřadníků).
 • Zapínání spotřebičů s elektronickým zdrojem.
 • Vypínání spotřebičů (vliv parazitní indukčnosti, indukční spotřebiče).
 • Regulace a změny výkonu (řízení spínáním, fázové řízení).
 • Cyklická zatížení (výrobní stroje).
 • Vybuzené přechodné děje v rozvodné soustavě.

Detail kurzu
 • Význam jištění, kritéria návrhu (vypínací schopnost, selektivita, spolehlivost).
 • Vlastnosti pojistek a jističů (význam vypínací charakteristiky pro souběh zátěže, přetěžování a překonávání přechodných jevů).
 • Výkonové jističe s elektronickou spouští.
 • Elektronické ochrany a jejich použití.
 • Modelové příklady (jištění autotransformátoru, asynchronního motoru, osvětlení haly).

Detail kurzu

  Menu

  Časté Dotazy

  Školící den začíná v 9.00 hodin (o jiném začátku jsou všichni předem informováni)
  V ceně školení je zahrnuto pouze drobné občerstvení (chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda, ovoce). Oběd je možné zakoupit v přilehlých restauracích.

  Ubytování nezajišťujeme. Možnosti ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách, konkrétně na stránce UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

  Budou-li všichni účastníci souhlasit, je možné školení zahájit dříve a dříve ukončit. Toto neplatí pro kurzy financované z projektu POVEZ.
  Pokud není uvedeno jinak, probíhají kurzy v našich školících prostorách na adrese Kašparova 1001/9, Liberec.

  Poslední Novinky

  Kontakt

  Libeos, s.r.o
  Kašparova 1001/9
  Liberec VI

  Telefon: +420 776 609 503
  E-mail: libeos@libeos.cz

  <strong>Přihlásit se k našemu zpravodaji</strong>

  <p style=“text-align: center;letter-spacing: 2px“><span style=“color: #ffffff“>Přihlaste se k odběru informačního bulletinu a budeme Vás informovat o nejnovějších projektech a akcích.</span></p>