Na základě požadavků účastníků jsme připravili nové školení:
Ekonomická kalkulace ziskovosti vstřikovací formy a vstřikovacího procesu

Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové pracovníky, nákupčí, ekonomy a další pracovníky se zájmen o ceny dílů a forem.

Při školení je probírána volba polymerních hmot s ohledem na poměr cena / užitné vlastnosti, vliv na životnost forem, proces vstřikování a metody odhadu cyklu. Na reálných příkladech jsou vysvětleny konstrukční zásady forem a dílů s vlivem na výslednou cenu produktu. Na praktických ukázkách budou porovnány různé metody odhadu cen a nákladů na výrobu forem a dílů.