Popis

Komu je školení určeno: Školení je určeno pro pracovníky nevýrobního sektoru – vedoucí pracovníky, pracovníky obchodu, ekonomiky apod.
Cíl školení: Jednoduchou a přehlednou formou seznámit pracovníky s bezpečností práce na elektrozařízeních, kvalifikačními stupni podle vyhlášky 50, spotřebou elektrické energie a posuzováním úsporných opatření.
Délka školení: 1 den
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 4 800,- Kč bez DPH


  • Základy bezpečnosti práce.
  • Účinky elektrického proudu na lidské zdraví.
  • První pomoc při úrazu el. proudem.
  • Kvalifikační stupně pracovníků v elektrotechnice.
  • Elektrická energie (Měření příkonu, čtvrthodinová maxima, účiník, harmonické zkreslení).
  • Komplexní posuzování úspor (investiční versus provozní složka nákladů, praktické příklady – rekonstrukce osvětlení, domácí spotřebiče).