Strojové vidění a počítačové zpracování obrazu

5.100,00  bez DPH
6.171,00  vč DPH

Komu je školení určeno: Školení je pro pracovníky, kteří chtějí získat celkový přehled a základní informace, umožňující jim případně snazší samostatné prohloubení znalostí v této oblasti.
Cíl školení: Seznámit posluchače se základy snímání a zpracování obrazu v průmyslové praxi a s hardwarovými prostředky pro integraci do systémů strojového vidění.
Délka školení: 1 den
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 5100,- Kč bez DPH

Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Komu je školení určeno: Školení je pro pracovníky, kteří chtějí získat celkový přehled a základní informace, umožňující jim případně snazší samostatné prohloubení znalostí v této oblasti.
Cíl školení: Seznámit posluchače se základy snímání a zpracování obrazu v průmyslové praxi a s hardwarovými prostředky pro integraci do systémů strojového vidění.
Délka školení: 1 den
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 5100,- Kč bez DPH


 

  • Úvod do problematiky strojového vidění, představení současných metod a prostředků strojového vidění v praxi, způsob uložení obrazové informace.
  • Snímací soustava – objektivy (typy objektivů, parametry), základy optiky, snímače světelné energie – CCD a CMOS čidla
  • Metody a funkce digitálního zpracování obrazu – histogram, převodní tabulka, jasové korekce, filtrace šumu, konvoluce, detekce hran.
  • Segmentace obrazu – hledání zajímavých objektů, morfologické operace pro úpravu binárních a šedotónových obrazů, vyhledávání vzorů v obraze (pattern matching).
  • Hledání příznaků pro rozpoznávání obrazů, klasifikátory vhodné pro rozpoznávání obrazů.
  • State-of-the-Art v oblasti rozpoznávání obrazů – hluboké a konvoluční neuronové sítě.
  • Využití programových nástrojů – knihovny OpenCV a PyTorch pro zpracování a rozpoznávání obrazů.