Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

50.000,00  bez DPH
60.500,00  vč DPH

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

Cena zkoušky: 50 000,- kč bez DPH

Popis

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

Ověření dosažení profesní kvalifikace
Cena zkoušky: 50 000,- kč bez DPH


ZKOUŠKA MPO

  • Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení
  • Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě
  • Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů
  • Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě
  • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě