Slévárenství neželezných slitin / technologie zpracování Al / konstruování odlitků / vady odlitků / výsledky simulací