Vlastnosti a metody zkoušení plastů (2 denní školení)

9.500,00  bez DPH
11.495,00  vč DPH

Komu je kurz určen: Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů (nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj)
Délka školení: 2 dny
Začátek školícího dne: 9:00 Konec školícího dne: 16:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 9.500,- Kč bez DPH

Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Komu je kurz určen: Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů (nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj)
Délka školení: 2 dny
Začátek školícího dne: 9:00 Konec školícího dne: 16:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 9.500,- Kč bez DPH


 • Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny a užitným vlastnostem výrobku.
 • Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
 • Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
 • Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
 • Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
 • Využití polarizační mikroskopie k hodnocení kvality plastových dílů na základě studia morfologické struktury plastu.
 • Využití termických analýz – metody DSC k hodnocení struktury a vlastností plastů.
 • Hodnocení fyzikálních vlastností plastů – hustoty, smrštění dílů.
 • Hodnocení mechanických vlastností plastů za standardních teplot i za bodu mrazu.
 • Metody hodnocení tvarové stálosti plastů za vysokých teplot, stanovení přechodových teplot plastů a jejich význam v praxi.
 • Hodnocení hořlavosti plastů.