Únava materiálů a jejich zkoušení (1 denní školení)

6.600,00  bez DPH
7.986,00  vč DPH

Komu je školení určeno: Školení je určeno všem, kteří navrhují, pracují se součástkami či částmi strojů, které jsou mechanicky (cyklicky) nebo mechanicko-tepelně namáhány.
Délka školení: 1 den
Začátek školícího dne: 8:00 Konec školícího dne: 17:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 6 600,- Kč bez DPH

Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Komu je školení určeno: Školení je určeno všem, kteří navrhují, pracují se součástkami či částmi strojů, které jsou mechanicky (cyklicky) nebo mechanicko-tepelně namáhány.
Délka školení:  1 den
Začátek školícího dne: 8:00 Konec školícího dne: 17:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 6 600,- Kč bez DPH


V důsledku tohoto zatěžování pak dochází k degradaci materiálu, iniciaci trhlin, jejich šíření a nakonec k lomu.

 • Úvod do únavy materiálů
 • Únava součástí způsobená konstantní amplitudou zatěžování
  • Proces únavového poškození těles
  • Wöhlerova křivka
  • Parametry ovlivňující únavový proces
   • Vliv středního napětí – parametr 1
   • Vliv velikosti součásti – parametr 2
   • Vliv materiálu a jeho zpracování – parametr 3
   • Vliv zatížení – parametr 4
   • Vliv vrubu – parametr 5
   • Zbytkové napětí – parametr 6
   • Vliv korozního prostředí – parametr 7
  • Analytické výpočty (součinitel bezpečnosti) – příklad
  • Numerický výpočet – příklad
  • Únavové testy – experimenty
 • Zatěžovací spektra – proměnná amplituda zatěžování
 • Kontaktní tlak – únava materiálu způsobená třením