Konstruování forem (3 denní školení)

9.800,00  bez DPH
11.858,00  vč DPH

Komu je kurz určen: Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové pracovníky.
Délka školení: 3 dny
Začátek školícího dne: 9:00 Konec školícího dne: 16:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 9.800,- Kč bez DPH

Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Komu je kurz určen: Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové pracovníky.
Délka školení: 3 dny
Začátek školícího dne: 9:00 Konec školícího dne: 16:00
Místo konání školení: Liberec
Cena za účastníka školení: 9.800,- Kč bez DPH


 • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
 • Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.
 • Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
 • Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody a nevýhody.
 • Odvzdušnění vstřikovacích forem.
 • Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších materiálů na odvod tepla).
 • Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
 • Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.),
 • Nejčastější vady nových forem.
 • Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
 • Odhad ceny formy.
 • Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
 • anismy pro zjednodušení pohybů forem.
 • Výpočty vyhazovacího systému.
 • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.
 • Pevnostní návrh vstřikovací formy.
 • Optimalizace chlazení.
 • Dimenzování a balancování vtokových soustav.