Spolupracujeme:

evig
Kategorie: Rekvalifikace

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

ZKOUŠKA MPO

Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě


print Formát pro tisk