Spolupracujeme:

evig
Kategorie: THP

Vlastnosti a metody zkoušení plastů (2 denní školení)

Termín konání školení: 18. - 19. 2. 2019 , 18. - 19. 9. 2019 OBSAZENO


Zobrazit přihlášku ke školení

 • Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny a užitným vlastnostem výrobku.
 • Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
 • Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
 • Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
 • Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti vstupní a výstupní kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
 • Využití polarizační mikroskopie k hodnocení kvality plastových dílů na základě studia morfologické struktury plastu.
 • Využití termických analýz - metody DSC k hodnocení struktury a vlastností plastů.
 • Hodnocení fyzikálních vlastností plastů - hustoty, smrštění dílů.
 • Hodnocení mechanických vlastností plastů za standardních teplot i za bodu mrazu.
 • Metody hodnocení tvarové stálosti plastů za vysokých teplot, stanovení přechodových teplot plastů a jejich význam v praxi.
 • Hodnocení hořlavosti plastů.

print Formát pro tisk