Spolupracujeme:

evig
Kategorie: Slévání kovů

Vady odlitků ze slitin hliníku, výsledky simulace - (2 denní školení) - NOVINKA

Termín konání školení: 12. - 13. 3. 2019
                                            5. - 6. 11. 2019


Zobrazit přihlášku ke školení

Obsah je zaměřen na rozdělení vad slitin hliníku, popsání vad (vznik vady, druh technologie lití, možnost odstranění vady, vady odlitků v porovnání s výsledky simulačních programů atp.).

  • Hliník – vlastnosti kovu
  • Slitiny hliníku
  • Vady odlitků
  • Simulace lití
  • Vady odlitků – vady tvaru, rozměrů a hmotnost
  • Povrchové vady
  • Porušení souvislosti
  • Dutiny
  • Makroskopické a mikroskopické vměstky, vady mikrostruktury
  • Analýza vady

print Formát pro tisk