Spolupracujeme:

evig
Kategorie: Konstruování

Únava materiálů a jejich zkoušení (2 denní školení)

Termín konání školení: 16.-17. 9. 2019


V důsledku tohoto zatěžování pak dochází k degradaci materiálu, iniciaci trhlin, jejich šíření a nakonec k lomu.

 1. Úvod do únavy materiálů
 2. Únava součástí způsobená konstantní amplitudou zatěžování
  1. Proces únavového poškození těles
  2. Wöhlerova křivka
  3. Parametry ovlivňující únavový proces
   • Vliv středního napětí - parametr 1
   • Vliv velikosti součásti - parametr 2
   • Vliv materiálu a jeho zpracování - parametr 3
   • Vliv zatížení - parametr 4
   • Vliv vrubu - parametr 5
   • Zbytkové napětí - parametr 6
   • Vliv korozního prostředí - parametr 7
  4. Analytické výpočty (součinitel bezpečnosti) - příklad
  5. Numerický výpočet - příklad
  6. Únavové testy - experimenty
 3. Zatěžovací spektra - proměnná amplituda zatěžování
 4. Kontaktní tlak - únava materiálu způsobená třením

 

Zobrazit přihlášku ke školení

print Formát pro tisk