Spolupracujeme:

evig
Kategorie: THP

Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných dílů (3 denní školení)

Termín konání školení: 29. - 31. 5. 2019 , 19. - 21. 11. 2019


Zobrazit přihlášku ke školení

 • Úvod a základní vlastnosti plastových materiálů.
 • Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
 • Smrštění.
 • Vady vstřikovaných dílů.
 • Možnosti zjištění příčiny neshodných výrobků (materiál, technologie).
 • Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
 • Interpretace výsledků – popisná (explorační) analýza proměnných.
 • Grafická znázornění kvalitativních proměnných.
 • Statistické šetření, princip statistické indukce a statistický průzkum. Výběrové charakteristiky. Úvod to teorie odhadu a testování hypotéz.
 • Jednovýběrové, dvouvýběrové a vícevýběrové testy. Testy dobré shody.
 • Způsobilost procesu, stroje, technologie a návrh tolerančních a regulačních mezí.
 • Statistika pro praktické využití ve všeobecných průmyslových odvětvích.
 • Kompozitní materiály – statistické vyhodnocování.

 

print Formát pro tisk