Zdroj: http://www.libeos.cz/zkouska-mpo-serizovac-vstrikovacich-lisu-pro-zpracovani-plastu-28-057-h.a82.html  •  Vydáno: 31.8.2017 13:58  •  Autor: Libeos

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

Zkouška dle národní soustavy kvalifikací Ministerstva průmyslu a obchodu: Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H

ZKOUŠKA MPO

Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě