Zdroj: http://www.libeos.cz/elektricke-vodice-v-automobilech.a72.html  •  Vydáno: 20.4.2016 9:49  •  Autor: Libeos

Elektrické vodiče v automobilech

Termín konání školení: DLE DOHODY

Přehled materiálů pro vodiče, měď, hliník, olovo, mosaz, bronz, nikl, zlato, stříbro, platina atd., vlastnosti elektrické a mechanické, základy identifikace kovů měřením, mikroskopem, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej, koroze atd.

Koroze jako hlavní degradační činitel, mechanizmus koroze kovů, vlastnosti korozních vrstev z pohledu el. obvodu, vliv napětí obvodu na korozi, ochrana proti korozi

Kontakty a svorky (rozebírané bez proudu v obvodu), princip elektrického kontaktu, kritéria pro minimalizaci přechodového odporu a dlouhou životnost, vlastnosti elektrické a mechanické, galvanické pokovení elektrických kontaktů

Kontakty relé a stykačů, spínání/vypínání kontaktu pod proudem: přehled základních jevů, východiska a omezení pro konstrukci kontaktů, zapínací proudy a jejich vliv na funkčnost kontaktu, hašení oblouku při vypínání, vliv oblouku na kontakty, kategorie zátěží, volba materiálu kontaktů (výběr typu relé), zhášecí komory

Použití kostry jako vodiče, železo, ocel, nerez atd., vlastnosti elektrické a mechanické - vodivost, použití jako zemění u strojů, výpočet vodivosti železného rámu blíže neurčeného tvaru, základní analytická metoda výpočtu vodivosti, využití metody konečných prvků, problematika elektrických spojů ocelových konstrukcí

Izolace vodičů, PVC, Cross-linked, silikon, gumová izolace, odlišnosti PVC, Cross-linked PE, vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.

Laky a barvy jako izolace vodičů, vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.

Nepevné dielektrické materiály, gely, pasty atd., vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.

Plasty - vázací pásky, kryty el. komponentů, přehled používaných plastů: Nylon 6/6, PA66, ABS atd., vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.

Zobrazit přihlášku ke školení