Spolupracujeme:

evig
Kategorie: Vývoj, Konstruování

Pevnostní návrh termoplastových konstrukcí (1 denní školení)

Termín konání školení: 13. 5. 2019


Zobrazit přihlášku ke školení

  • Navrhování a posuzování konstrukcí.
  • Doporučený postup při návrhu konstrukce.
  • Možnosti konstruktéra a technologa.
  • Mezní stavy.
  • Materiálové charakteristiky (reologické chování).
  • Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti materiálů.
  • Kritéria pevnosti.
  • Mechanismy poškozování konstrukcí.
  • Možnosti a typy analýz v MKP (metoda konečných prvků).
  • Aplikace.

print Formát pro tisk