Spolupracujeme:

evig
Kategorie: Vývoj, Konstruování

Konstruování forem (3 denní školení)

Termín konání školení: 19. - 21. 3. 2019 , 11. - 13. 11. 2019


Zobrazit přihlášku ke školení

 • Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma skládá, používaná terminologie.

 • Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.

 • Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.

 • Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody a nevýhody.

 • Odvzdušnění vstřikovacích forem.

 • Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších materiálů na odvod tepla).

 • Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.

 • Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.),

 • Nejčastější vady nových forem.

 • Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.

 • Odhad ceny formy.

 • Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.

 • anismy pro zjednodušení pohybů forem.

 • Výpočty vyhazovacího systému.

 • Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.

 • Pevnostní návrh vstřikovací formy.

 • Optimalizace chlazení.

 • Dimenzování a balancování vtokových soustav.

   

 

 

print Formát pro tisk