Spolupracujeme:

evig
Kategorie: THP

Analýzy kvality plastových dílů v technické praxi

Termín konání školení: 10. 1. 2019, 17. 6. 2019


Zobrazit přihlášku ke školení

  • Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním a technologickým parametrům ovlivňující vlastnosti plastů a plastových dílů.
  • Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a význam v oblasti vstupní a výstupní kontroly v procesu zpracování plastů s příklady z technické praxe.
  • Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její význam při analýze procesní kvality výroby plastových dílů.
  • Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním světlem.
  • Diferenční snímací kalorimetrie (termická analýza): význam a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z průmyslové praxe).
  • Úvod do infračervené spektroskopie a její využití k identifikaci polymerních materiálů, analýze chemického složení, stanovení čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z výrobního procesu.
  • Význam termogravimetrie a její společné využití s FTIR spektroskopií.

print Formát pro tisk